SOL- Verksamhet

Inom SOL har vi följande fokusområden (FO) som arbetar för att stötta verksamheten

FO Träning-Tävling

Syftet med Träning-Tävling är att stötta och ge medlemmar möjlighet att utvecklas samt att delta vid tävlingar och stafetter

FO Träning-Tävling

  • Ger medlem stöd med planering, träning och tävling samt uppföljning och coaching.
  • Planerar och stötta medlem vid träning, tävlingar och stafetter
  • Ansvarar för uttagning av lag vid stafetter genom en uttagningskommitté (UK)

FO Ungdom

Syftet med FO Ungdom är att skapa bra förutsättningar för alla ungdomar att kunna utvecklas och trivas i vår verksamhet. Ungdomsverksamheten ska bygga på trygghet, gemenskap och kamratskap mellan ungdomar, ledare och föräldrar.
FO Ungdom

  • Planerar, uppmuntrar och stöttar deltagande vid ungdomsläger, tävlingar och stafetter
  • Ansvarar för uttagning av lag vid stafetter genom en uttagningskommitté (UK)
  • I respektive moderklubb bedrivs nybörjarverksamhet och ungdomsträning
Mer info om Ungdomsverksamhet och aktiviteter hittar du här

FO Gemenskap

Syfte med FO Gemenskap är att verka för trivsel och gemenskap inom SOL. FO Gemenskap planerar och organisera aktiviteter för att stödja och utveckla gemenskapen inom SOL så som sociala aktiviteter, träningar, m.m.

FO Sponsring

Syfte med FO Sponsring är att skapa ekonomiska förutsättingar för att stötta SOLs verksamhet genom att söka sponsring och sälja reklamplatser.

Sponsorer